Paikallista palvelua turvallisuuden puolesta

Turvallisuus on tärkeä asia. Onnettomuudet ja rikokset voivat horjuttaa yrityksen toimintaa, sekä imagoa turvallisena työpaikkana ja luotettavana kumppanina. Loma tai matka menee pilalle, jos koko ajan pitää jännittää ovatko asiat kotona kunnossa.

Forssan Liikevartiointi on paikallinen turvallisuusalan yritys. Yritys perustettiin vuonna 1974 kaupan, teollisuuden ja pankkien aloitteesta palvelemaan paikallista liike-elämää.

Liikevartiointi vastaa asiakkaiden turvallisuustarpeisiin yksilöllisesti, luotettavasti ja laadulla. Se on lähellä asiakasta, tuntien paikalliset olosuhteet ja tarpeet. Työn onnistumisesta kertoo vuosien historia ja pitkät asiakassuhteet.

Turvallisuusriskien tunnistaminen on tärkeää. Vain siihen voidaan varautua, mikä on tiedostettu ja tunnistettu. Turvallisuusalan ammattilaisella on koulutus ja kokemusta riskien tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä.

Hyvä turvallisuusalan yritys tuntee erilaiset keinot riskien minimoimiseksi. Forssan Liikevartiointi tekee kiinteää yhteistyötä hälytyslaitevalmistajien ja –asentajien kanssa ja on verkostoitunut suurimpien valtakunnallisten vartiointiyritysten kanssa, jotka eivät kilpaile samalla paikkakunnalla.

Forssan Liikevartioinnin palvelut ovat hälytys- ja kameravalvonta, piiri- ja paikallisvartiointi, arvokuljetukset, myymälävahtimestaripalvelut, yksityiskohdin turvallisuuspalvelut ja vartijakutsu.